خدمات پس از فروش الکس ضمن تشکر و قدردانی از انتخاب شما، افتخار دارد که در طول مدت استفاده از محصولات الکس همراه شما باشد. خدمات پس از فروش در راستای خط مشی سازمان مبنی بر رضایتمندی مشتریان به عنوان حامی و نماینده شما مصرف کننده گرامی در شرکت استقرار یافته است و در راستای بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در جهت بهبود تعامل میان مشتریان و شرکت در جهت تسهیل ارائه خدمت و دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات سازنده اقدام به پایه گذاری خدمات بر مبنای مرکز تماس، جهت ثبت و پیگیری تمامی تماس های مشتریان در سراسر ایران نموده است.

ایجاد محیطی مشتری محور و ارائه زمینه های لازم برای دریافت و پیگیری بازخوردهای مشتریان و ایجاد فضای امن و مورد اعتماد مشتریان، در راستای رازداری هویت و شکایت آنان جزو خط مشی سازمان ما می باشد.

result