هود مورب AX 622 LADDER-60CM

3,700,000 تومان
عرض 60موتور فلزیجک گازیروشنایی LEDریموت کنترل/ میزان صدا حدود 60dbفیلتر آلومینیومی قابل شستشو چندلایه مگنتیسنسور / توان مصرفی 200 واتقدرت مکش حداقل 600M3/H تایمردارجک گازی

هود مورب AX 623 LADDER-90CM

3,700,000 تومان
موتور فلزیروشنایی LEDریموت کنترل/ میزان صدا حدود 60dbعرض 90فیلتر آلومینیومی قابل شستشو چندلایه مگنتیسنسور / توان مصرفی 200 واتقدرت مکش حداقل 600M3/H تایمردارجک گازی

هود مورب AX 625 NARCISSUS-V

3,800,000 تومان
موتور فلزیروشنایی LEDریموت کنترل/ میزان صدا حدود 60dbفیلتر آلومینیومی قابل شستشو چندلایه مگنتیسنسور / توان مصرفی 200 واتشیشه رفلکس / عرض 90قدرت مکش حداقل 600M3/H تایمردارجک گازی

هود مورب AX 626 NARCISSUS-H

3,600,000 تومان
موتور فلزیروشنایی LEDریموت کنترل/ میزان صدا حدود 60dbفیلتر آلومینیومی قابل شستشو چندلایه مگنتیسنسور / توان مصرفی 200 واتشیشه رفلکس / عرض 90قدرت مکش حداقل 600M3/H تایمردارجک گازی

هود مورب AX 633 DIMONTA

4,000,000 تومان
موتور توربو فلزیریموت کنترلسنسورجک گازیسیستم روشنایی LEDدارای 4 لامپ LED جهت روشنایی بیشتردارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو چند لایه مگنتیدارای 2 فیلتر ورودی هوا جهت مکش بیشترعرض 90/ ریموت کنترل/سنسور دما و حرارتمیزان صدا حدود 60db/ توان مصرفی موتور 125 واتقدرت مکش 400M3/Hتایمردار/صفحه کلید لمسی اسلایدی

هود مورب AX 639 NARCISSUS-B

3,700,000 تومان
موتور فلزیروشنایی LEDریموت کنترل/ میزان صدا حدود 60dbفیلتر آلومینیومی قابل شستشو چندلایه مگنتیسنسور / توان مصرفی 200 واتقدرت مکش حداقل 600M3/H تایمردارشیشه رفلکس / عرض 90جک گازی