نمایش 13–24 از 30 نتیجه

هود مورب AX 601 TORNADO

4,800,000 تومان
پروانه پروپیلن الیاف دار نسوزموتور توربوریموت کنترلسنسورسیستم روشنایی LEDعرض 90/ریموت کنترل/ میزان صدا حدود 60dbفیلتر آلومینیومی قابل شستشو چند لایه مگنتیقدرت مکش 600M3/H / تایمردارصفحه کلید لمسی/جک گازی

هود مورب AX 602 ECONOMIC B

3,600,000 تومان
موتور توربوریموت کنترلسنسورجک گازیسیستم روشنایی LEDدارای 4 لامپ LED جهت روشنایی بیشتردارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو چند لایه مگنتیدارای 2 فیلتر ورودی هوا جهت مکش بیشترعرض 90/ ریموت کنترل/سنسور دما و حرارتمیزان صدا حدود 60db/ توان مصرفی موتور 125 واتقدرت مکش 400M3/Hتایمردار/صفحه کلید لمسی اسلایدی

هود مورب AX 602 ECONOMIC-W

3,800,000 تومان
موتور توربوریموت کنترلسنسورجک گازیسیستم روشنایی LEDدارای 4 لامپ LED جهت روشنایی بیشتردارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو چند لایه مگنتیدارای 2 فیلتر ورودی هوا جهت مکش بیشترعرض 90/ ریموت کنترل/سنسور دما و حرارتمیزان صدا حدود 60db/ توان مصرفی موتور 125 واتقدرت مکش 400M3/Hتایمردار/صفحه کلید لمسی اسلایدی

هود مورب AX 603 WIND

4,400,000 تومان
پروانه پروپیلن الیاف دار نسوزموتور توربوریموت کنترلسنسورجک گازیسیستم روشنایی LEDعرض 90/ریموت کنترل/ میزان صدا حدود 60dbفیلتر آلومینیومی قابل شستشو چند لایه مگنتیتوان مصرفی 200 واتقدرت مکش 600M3/H / تایمردارصفحه کلید لمسی/جک گازی

هود مورب AX 604 HYPER

4,000,000 تومان
موتور فلزیریموت کنترلسنسورجک گازیسیستم روشنایی LEDدارای 4 لامپ LED جهت روشنایی بیشتردارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو چند لایه مگنتیدارای 2 فیلتر ورودی هوا جهت مکش بیشترعرض 90/ ریموت کنترل/سنسور دما و حرارتمیزان صدا حدود 60db/ توان مصرفی موتور 125 واتقدرت مکش 400M3/Hتایمردار/صفحه کلید لمسی اسلایدی

هود مورب AX 604 HYPER-W

4,200,000 تومان
موتور 4دور/سیستم روشنایی LEDدارای 4 لامپ LED جهت روشنایی بیشتردارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو چند لایه مگنتیدارای 2 فیلتر ورودی هوا جهت مکش بیشترعرض 90/ ریموت کنترل/سنسور دما و حرارتمیزان صدا حدود 60db/ توان مصرفی موتور 125 واتقدرت مکش 400M3/Hتایمردار/صفحه کلید لمسی اسلایسی

هود مورب AX 605 CANON

3,200,000 تومان
موتور توربوسیستم روشنایی LEDجک گازیدارای 4 لامپ LED جهت روشنایی بیشتردارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو چند لایه مگنتیدارای 2 فیلتر ورودی هوا جهت مکش بیشترعرض 90/ ریموت کنترل/سنسورمیزان صدا حدود 60db/ توان مصرفی موتور 125 واتقدرت مکش 400M3/Hتایمردار/صفحه کلید لمسی اسلایدی

هود مورب AX 607 WAVE

4,600,000 تومان
پروانه پروپیلن الیاف دار نسوزموتور توربوریموت کنترلسنسورجک گازیسیستم روشنایی LEDعرض 90/ریموت کنترل/ میزان صدا حدود 60dbفیلتر آلومینیومی قابل شستشو چند لایه مگنتیتوان مصرفی 200 واتقدرت مکش 600M3/H / تایمردارصفحه کلید لمسی/جک گازی

هود مورب AX 612 STEP-E

6,300,000 تومان
پروانه پروپیلن الیاف دار نسوزموتور توربوسنسورجک برقیسیستم روشنایی LEDعرض 90/ریموت کنترل/ میزان صدا حدود 60dbفیلتر آلومینیومی قابل شستشو چند لایه مگنتیتوان مصرفی 200 واتقدرت مکش 600M3/H / تایمردارصفحه کلید لمسی/جک گازی

هود مورب AX 615 STEP-B-P

4,100,000 تومان
پروانه پروپیلن الیاف دار نسوزموتور توربوسنسورریموت کنترلجک گازیسیستم روشنایی LEDعرض 90/ریموت کنترل/ میزان صدا حدود 60dbفیلتر آلومینیومی قابل شستشو چند لایه مگنتیتوان مصرفی 200 واتقدرت مکش 600M3/H / تایمردارصفحه کلید لمسی/جک گازی

هود مورب AX 617 STEP-M

4,400,000 تومان
پروانه پروپیلن الیاف دار نسوزموتور توربو 4 دور/ سیستم روشنایی LEDعرض 90/ریموت کنترل/ میزان صدا حدود 60dbفیلتر آلومینیومی قابل شستشو چند لایه مگنتیسنسور دود و گاز توان مصرفی 200 واتقدرت مکش 600M3/H / تایمردارصفحه کلید لمسی/جک گازی

هود مورب AX 618 STEPM-W

3,700,000 تومان
پروانه پروپیلن الیاف دار نسوزموتور توربوجک گازیسیستم روشنایی LEDعرض 90/ریموت کنترل/ میزان صدا حدود 60dbفیلتر آلومینیومی قابل شستشو چند لایه مگنتیسنسور / توان مصرفی 200 واتقدرت مکش 600M3/H / تایمردارصفحه کلید لمسی/جک گازی